اطلاعات تماس

-

ما همه روزه در دسترس هستیم
امنیت تست نفوذ سیستم عامل لینوکس هک

کالی لینوکس ۲۰۲۰.۱

کالی لینوکس یک توزیع از لینوکس بر پایه دبیان و ساخته شده توسط .Offensive Security Ltd است که توسط متخصان امنیتی برای انجام عملیات تست