تبلیغات

 

موقعیت اندازه قیمت 
بالای سایت ۷۲۸ در ۹۰ ۵۰۰ هزار تومان/۱ماه*
در بین موضوعات(صفحه اول) ۱۳۰۰ در ۲۰۰ ۳۵۰ هزار تومان/۱ماه*
ستون سمت چپ حایگاه A,B ۲۴۰ در ۱۷۲ ۲۰۰هزار تومان/۱ماه*
ستون سمت چپ جایگاه C,D ۲۴۰ در ۱۷۲ ۱۵۰ هزار تومان/۱ماه*
زیر تمامی خبر ها ۷۲۸ در ۹۰ ۱۵۰ هزار تومان/۱ماه *

*لطفا قبل از هر وازیری با تیم ما تماس گرفته تا جایگاه برای شما استعلام و رزرو شود .