تامین سرمایه استارت آپ ها.چی!چرا؟چگونه

تامین سرمایه کنند؟ خانواده؟ سرمایه گذار های مختلف؟ سرمایه دارانی با قدرت ریسک بالا؟

ما در مورد تمام اینها امروز صحبت می کنیم. به نظر من در امور مالی استارت آپ ها، پول کمترین ارزش را دارد. سوالی که در اینجا مطرح می شود این است که چه کاری باید انجام دهید تا سرمایه گذار قانع شود تا در شرکت شما سرمایه گذاری کند.
وقتی یک نفر قانع شد که در کاری سرمایه گذاری کند و یا چیزی را از کسی بخرد، سه باور در فرد خریدار ایجاد شده است:

  • این محصول یا خدمات برای من مناسب است
  • اگر این را بخرم اتفاق خوبی برای من می افتد
  • این تصمیم خوبی است و من از آن پشیمان نخواهم شد

ما نه تنها یک محصول، بلکه افکار کسی که این محصول را تایید می کند را نیز می خریم. به همین خاطر است که باید به فردی که این محصول را تایید می کند ایمان داشته باشید.
چنین اتفاقی نیز برای سرمایه گذاری در استارت آپ ها می افتد. در این حالت سرمایه گذار خود را باید جزئی از شرکت ببینید و شما را باور داشته باشد. با این کار او قانع می شود که پول او در مدت زمان ارزش بیشتری پیدا می کند.
معمولا افراد بر اساس احساسات تصمیم می گیرند و بر اساس منطق آن تصمیم را شکل می دهند. این اتفاق هم در سرمایه گذاری می افتد.
داستانی که در مورد خود، برند و شرکت خود به سرمایه گذاران می گویید، آنها را قانع می کند. در ابتدا آنها از نظر احساسی به شرکت شما علاقه نشان می دهند و این باعث می شود تا به صحبت های شما گوش دهند.
داستان گفتن یک روش عالی برای نشان داده قسمتی از آینده شرکت است که سرمایه گذار می تواند در آن دخیل باشد. ارائه چشم اندازه که قرار است در آن پای بگذارند.
در نهایت با ارائه اعداد و ارقام و نمودار می توانید از نظر منطقی هم آنها را قانع کنید تا جزئی از این کمپین باشند. با این کار سود آوری شرکت را به آنها نشان می دهید.
مراحل مختلفی برای سرمایه گذاری وجود دارد. یکی این روش ها، روش Crowdfunding است. این روش تنها در مراحل ابتدایی شروع یک شرکت اتفاق می افتد. در این حالت در کمپین های CF زیر ۱ میلیون دلار و در کمپین های A+ در حدود ۱۰ میلیون دلار سرمایه گذاری ابتدایی انجام می شود. در همین حین شما باید به این موضوع توجه کنید که تزریق پول باید به چه نحوی انجام شود تا بهترین رشد در شرکت شما شکل بگیرد.

خبر های مشابه

Leave a Comment